Psychologische begeleiding

Onze psychologische begeleidingstrajecten hebben als doel om een medewerker inzetbaar te houden of weer te krijgen bij dreigende uitval of verzuim. Wij richten ons op psychische problematiek in relatie tot arbeid. Dit kunnen problemen zijn die op de werkplek ontstaan en zich bijvoorbeeld uiten in langdurige werkstress, overspannenheid of een burnout. Ook kunnen factoren in de privésfeer angst- en stemmingsklachten veroorzaken die invloed hebben op het werk. 

Onze begeleiding is praktisch en oplossingsgericht. Wij geven medewerkers inzicht in de factoren en problemen die de klachten veroorzaken en helpen deze te veranderen of te doorbreken. We hebben geen wachtlijst en geven na het eerste gesprek een schatting van het aantal benodigde sessies. Hierbij gaan wij uit van het principe ‘zo weinig als mogelijk en zo veel als nodig is’. De trajecten zijn altijd kortdurend van aard (gemiddeld 6 tot 10 gesprekken). 

Het traject start met een intakegesprek waarin een persoonlijke kennismaking, een klachteninventarisatie en het vaststellen van de doelstellingen centraal staan. De afspraken kunnen vervolgens in overleg ook plaatsvinden middels videobellen. 

Onze trajecten worden veelal bekostigd door een werkgever. Wanneer de medewerker hier toestemming voor geeft, behoort een driegesprek met de werkgever ook tot de mogelijkheden. Het Blikveld heeft besloten om zonder zorgverzekering te opereren. De begeleidingstrajecten vinden plaats op onze locatie in 's-Hertogenbosch. Ook is er beperkte ruimte op onze locatie in Breda.

Wilt u iemand aanmelden voor een begeleidingstraject, dan kunt u dit aanmeldformulier invullen en beveiligd naar ons toesturen. Een van onze medewerkers zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.