Coaching

Een coachingstraject richt zich op het ondersteunen van mensen die belemmeringen ervaren in hun (traject richting) werk. De gesprekken betreffen meer praktische vragen, zoals het verminderen van stress of faalangst, het versterken van minder sterke werkgerelateerde eigenschappen of loopbaanvraagstukken. Een coachingstraject kan tot doel hebben om uitval te voorkomen of om een traject naar werk voor alle partijen succesvol af te sluiten. Specifiek wordt dan ook aandacht besteed aan het onderzoeken van de drijfveren en het versterken van de copingvaardigheden van de cliënt. Ook kan worden ingezoomd op loopbaanvragen, zoals ‘wie ben je’, ‘wat vind je belangrijk’, ‘waar ben je goed in’ en ‘wat geeft energie’? 

Onze psychologen hebben een focus op de psychische gezondheid onder meer in relatie tot werk. De gesprekken vinden online plaats en, afhankelijk van de locatie, behoren ook fysieke afspraken tot de mogelijkheid. 

Door de bezuinigingen in de zorg wordt arbeidsgerelateerde psychische problematiek niet of nauwelijks meer vergoed door de zorgverzekeraars. Het Blikveld heeft besloten om zonder zorgverzekering te opereren.