Menu

Arbeidspsychologisch / psychisch belastbaarheidsonderzoek

Een arbeidspsychologisch onderzoek geeft een realistisch beeld van de arbeids- en/of re-integratiemogelijkheden van uw klant, ook wanneer er sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Middels een op maat gemaakt onderzoek worden de persoonseigenschappen, de aanwezige problematiek, het intellectueel niveau van functioneren en/of de cognitieve vermogens in kaart gebracht. Ook kunnen beperkingen worden geobjectiveerd, die in een gesprek nauwelijks tot uiting komen of onvoldoende tastbaar blijven. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of en hoe iemand belastbaar is met arbeid, welke opleiding of arbeid passend is, waar iemands begeleidingsbehoefte ligt, welke aanpassingen er nodig zijn en of deze aanpassingen op de reguliere arbeidsmarkt kunnen worden gerealiseerd. Ook kan advies worden gegeven over passende hulpverlening of een in te zetten traject om de stabiliteit en de kans op deelname aan de maatschappij en werk te vergroten.